Rajz- és vizuális kultúra tanár osztatlan tanárképzés

Rajz- és vizuális kultúra tanár
(érettségi után, csak szakpáros képzésben)

A képzés célja az iskolai nevelés - oktatás, valamint az iskolai nevelés — oktatás - szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszainak évfolyamain, a felnőttképzésben a szakképzettség szerinti tantárgy tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése,akik a képzés során megszerzett képességek, kompetenciák birtokában integrálni tudják a szakterület, illetve pedagógiai-pszichológiai ismereteiket,alkalmasak a szakképzettség szerinti tantárgy tanítási — tanulási folyamatának tervezésére szervezésére, irányítására a tanulók tantárgyi műveltségének, készségeinek, képességeinek kialakítására, fejlesztésére továbbá a tanulmányok doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.

Párosítható szakpárok (2018-ban):

angol nyelv és kultúra

biológiatanár (egészségtan, természettudományi gyakorlatok)

földrajztanár

informatikatanár

magyartanár

matematikatanár

ének-zene tanár

történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára