Képalkotás alapszak

Képalkotás alapszak képalkotás szakirány, festészet, grafika, digitális grafika specializáció
nappali és levelező

A megváltozott felsőoktatási képzési szerkezetben a művészetközvetítő szakokon is bevezetésre került a kétciklusú képzési forma, amelyben 6 félév alatt BA (főiskolai) szintű végzettséget és az erre épülő 5 szemeszteres MA (egyetemi) szintű diplomát lehet szerezni tanár szakon. 

Az alapszakunkon végzett szakember hagyományos és korszerű elméleti és gyakorlati művészeti, rajzi, színelméleti, esztétikai és a festőmesterség gyakorlati ismereteivel rendelkezik. Önállóan tervez és kivitelez képi kompozíciókat.

Hallgatóink a képzés ideje alatt, minden alapszakon két hetes művésztelepi gyakorlaton és egy hét időtartamban európai szakmai tanulmányúton vesznek részt. A művészettörténeti tanulmányutat Olaszországban- Róma, Firenze, Padova, stb. - Hollandiában- Amszterdam, Hága, stb. - Németországban- Düsseldorf -, vagy más helyszínen teljesítik a hallgatók.

A képalkotás alapszakunk festészet szakirányán a hagyományos festészeti és grafikai technikák elsajátításán túl lehetőség van megismerkedni a legújabb álló- és mozgóképes képkészítés alapjaival. A képzés három éve alatt szerzett művészettörténeti és szakelméleti ismeretek segítenek tájékozódni a vizuális kultúra különböző területein, a kreatív gyakorlati, rajzi, grafikai és festészeti órákon pedig bemutatjuk a képzőművészeti alkotás mechanizmusának ismert módszereit.

Az alapszakon végzett hallgatók intézményünkben tanár mesterszakon vizuális és környezetkultúra szakképzettségen folytathatják tanulmányaikat.