Féléves prezentáció

 

 

Tájékoztató a Vizuális Kultúra Intézet hallgatói számára a féléveket lezáró prezentáció tartalmi és formai követelményeiről

 

Az elmúlt évek hagyományait követve a hallgatóknak a félév során készített műveikből egy kivetített prezentációt kell tartaniuk, a tájékoztató segít mind tartalmi, mind formai szempontból megfelelő minőségben elkészíteni azokat. Megválaszolja a rendszeresen felmerülő kérdéseket, kérjük a tanácsokat megszívlelni, és ezek szerint elkészíteni a prezentációkat!

Ajánlott a Power Point és a Key Note programok használata.

Tartalmi szempontok:

 1. A hallgatók az adott félévben felvett kurzusaikon végzett munkájuk összességéről adnak képet a prezentáció révén. Az oktatók, és a tanszék hallgatói is ennek segítségével tájékozódnak a hallgató erősségeiről, érdeklődésének irányáról, területeiről. Ez a beszámoló segíti az oktatókat abban, hogy a hallgatót megfelelő módon tudják segíteni céljainak körvonalazásában, konkretizálásában és elérésében. Ehhez szükség van az (intézményen belül, és adott esetben azon kívül készült) alkotásainak, tevékenységének minél teljesebb megismertetésére. Minden egyes szakmai kurzus produktumainak összessége adja a válogatás alapját. (Vagyis nem hagyható ki a válogatásból egyetlen kurzus sem, melyet a hallgató felvett, azon részt vett, és amelyen bármilyen műalkotás- vagy annak terve, vázlata- készült.)

 

 1. A válogatásban legjobb, ha a megfelelő mennyiségű műalkotás reprodukciója szerepel, tehát ajánlatos elkerülni a túlzott selejtezést, és a korlátlan mennyiségű dia bemutatását (a túl kevés diából álló, rövid bemutatók, és komplett életművek sem szerencsések, mint azt mindnyájan tapasztaltuk). Ennek meghatározásával kapcsolatban ajánlatos időben konzultálni az oktatókkal, tanácsukat kérve az adott félévben született produktumok kiválogatását illetően. A prezentáció időpontja előtt legkésőbb egy héttel javasolt a teljes anyag bemutatása az adott oktatóknak.

 

 1. A bemutatóhoz a hallgató azokat a munkáit válogassa össze, melyeket:
 • a legjobbaknak ítél meg az oktatójával egyetértésben (befejezett, formailag, tónusaiban, színeiben helyes, megfelelően komponált, stb.)
 • amelyeket valamilyen szempontból érdekesnek, értékesnek, ötletesnek tart, még ha nem is befejezettek, vagy a legértékesebbek (ezekről szóban számol be a hallgató)
 • amelyek csak tervek valamilyen fontos, jövőben kivitelezendő mű létrehozásához
 • a hallgató önállóan, a kurzusokon kívül készített és dokumentált

Formai követelmények:

 1. Megfelelő reprodukciók készítése ajánlott a művekről. A fotó minősége függ a megvilágítástól, és a megfelelő fényképezési mód megválasztásától, a beállításoktól. A reprodukció ne legyen tónustalan, fakó, túlvilágított, alulvilágított, vagy elszürkült. Természetesen a megfelelő élesség is elengedhetetlen.
 2. A megfelelő felbontás megválasztása szintén fontos. Ajánlott a 72 DPI felbontás, és a legfeljebb 1 MB méret (képenként). Nem ajánlott a túl nagy méretű, sok reprodukció, mert probléma adódhat a vetítésnél.
 3. A diák háttere egységesen fehér, fekete, vagy max.10%-os szürke lehet. Színátmenetes háttér használata kifejezetten nem ajánlott!
 • Betűanimáció, színes betűk, beúsztatások, áttűnések (vagyis mindenféle effekt, amit a program felajánl, és csábító a használata) szintén kifejezetten kerülendő! (Kivétel a hyperlink beszúrása, ez színes lesz)
 • Egy prezentáción belül egy betűtípus használandó!
 • A betűméret, illetve a betű és kép megfelelő aránya az alábbi példán látható, ennek az aránynak a megőrzése ajánlott! (A szöveg olvasható legyen, de ne uralja az adott oldalt, hisz információt közöl, de a fotón van a hangsúly, a kép lehető legteljesebb mértékben töltse ki a diát!)

 • A feliratozás módját kérjük pontosan betartani:

A mű címe, a keletkezés éve, mérete, technikája, sorozat esetén megjelölni a darabok számát (pl. III./ I.) A méret megadása: függőleges oldal, majd vízszintes oldal centiméterben megadva.

Tehát, a dia alapján:

Vörös kapubejáró, 1908. olaj-vászon, 50,5 x 65 cm

(mivel Ziffer Sándor az alkotó, a neve –ha ő prezentálna– már az első dián megjelent volna)

A hallgató adatait kérjük a prezentáció kezdő oldalán feltűntetni: név, szak, évfolyam, az adott kurzusonként a kurzus neve, és oktatója.

 1. A művek bemutatásának verbális részét illetően szintén ajánlott egy tesztvetítés elvégzése, ilyenkor derülhet ki, képes-e információkat közölni az illető saját munkáiról, azokat összeszedetten bemutatni a közönség számára.
 2. A prezentációk időtartama, illetve a művek darabszámban való meghatározása természetesen relatív, és egyénenként változó lehet, ezért ilyesmit nem tudunk előírni.

 

A reprodukciók, illetve az összeállított prezentáció minőségét ajánlatos előzetesen ellenőrizni az oktatók segítségével. A prezentáció, és a hozzáfűzött kommentár próbavetítés révén letesztelhető, így elkerülhetőek a kellemetlen éles helyzetek, melyek nagy számban fordultak elő az elmúlt évek során. Kérjük, szívleljék meg ezeket a tanácsokat, és forduljanak bizalommal oktatóikhoz.

 

Jó munkát kívánunk!

 

A Vizuális Kultúra Intézet Oktatói

2018. április 19.