Felvételizőknek


GYAKORLATI VIZSGA KÖVETELMÉNYEI

 

 1. KÉPALKOTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAKON (BA) (KÉPALKOTÁS SZAKIRÁNY, FESTÉSZET, GRAFIKA, DIGITÁLIS GRAFIKA SPECIALIZÁCIÓ):
  [Állami ösztöndíjjal támogatott / önköltséges képzés]

Gyakorlati felvételi vizsga (2 x 45 perc)

Elérhető pontszám: 200 pont

 • kreatív tervezési feladat (sík és térbeli kompozíció elkészítése) 50 pont
 • otthoni munkák 50 pont
 • saját portfólió prezentációja (szakmai műveltség, rátermettség, motiváció, kommunikációs készség) 100 pont

Szükséges eszközök: Félíves rajztábla, félíves rajzlapok, ceruza, kréta, szén, gyorsan száradó festékek, ragasztó, olló, plasztikai munka prezentálására alkalmas anyag (pl.: gyurma, stb.)

 

 1. RAJZ- ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA TANÁR OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSBEN:
  [Állami ösztöndíjjal támogatott / önköltséges képzés]

Gyakorlati felvételi vizsga (2 x 45 perc)

Elérhető pontszám: 100 pont

 • kreatív tervezési feladat (sík és térbeli kompozíció elkészítése) 25 pont
 • otthoni munkák 25 pont
 • saját portfólió prezentációja (szakmai műveltség, rátermettség, motiváció, kommunikációs készség) 50 pont

Szükséges eszközök: Félíves rajztábla, félíves rajzlapok, ceruza, kréta, szén, gyorsan száradó festékek, ragasztó, olló, plasztikai munka prezentálására alkalmas anyag (pl.: gyurma, stb.)

 

 1. MA KÉPZÉS FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEI:
  Vizuális- és környezetkultúra tanár

  A képzés célja az alapképzésben vagy más felsőfokú végzettség keretében szerzett szakképzettségre, illetőleg ismeretekre alapozva a közoktatásban, a szakképzésben és a felnőttképzésben az oktatási, pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatokra, az alapfokú művészetoktatási intézményben az oktatási-nevelési feladatok ellátására, továbbá az arra alkalmas hallgatók számára a tanulmányok doktori képzésben történő folytatására való felkészítés.

  A szóbeli felvételi vizsga: 50 pont

  Vizuális- és környezetkultúra-tanár szakképzettségre jelentkezők esetében a felvételi elbeszélgetés részét képezi a művészeti tevékenységet reprezentáló portfolió bemutatása is.

 

A szóbeli felvételi vizsga témakörei:

1. Az oktatás gazdasági, társadalmi környezete
2. A népesség iskolázottságának alakulása 2006-2010 között
3. A magyar iskolaszerkezet sajátosságai napjainkban és európai uniós dimenziókban
4. A szakképzés átalakulása
5. Az egész életen át tartó tanulás helyzete Magyarországon
6. Tartalmi változások a közoktatás egyes területein
7. A tanítás-tanulás infrastruktúrájának alakulása
8. Az iskola belső világára ható társadalmi folyamatok
9. A pedagógusmunka minősége, szakmai értékelése
10. Pedagógusképzés, -továbbképzés, szakmai továbbfejlődés
11. A magyar közoktatás minősége és eredményessége
12. Az oktatási egyenlőtlenségek típusai és mérséklésének lehetőségei a közoktatásban

Megjegyzés: A fenti témákhoz a megadott szakirodalom (Balázs Éva-Kocsis Mihály-Vágó Irén (szerk.) (2011): Jelentés a magyar közoktatásról 2010. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest)

 

Felvételivel kapcsolatos egyéb információk ►

(Frissítve: 2018. január 13.)