OTDK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. A Vizuális Kultúra Intézet művészeti diákköre öntevékeny csoportként működik, célja: 

  • a hallgatók bevezetése az elméleti és gyakorlati kutatómunkába;
  • a kötelező tananyagot meghaladó, tudományos és művészi igényű önképzés;
  • a diákköri munka során vagy azon kívül elért egyéni vagy kollektív eredmények szakmai megítélésének és nyilvánossá tételének elősegítése;
  • a hallgatók bevezetése az elméleti és gyakorlati kutatómunkába.

2. A művészeti diákkör céljait a hallgatók és az oktatók együttműködésével valósítja meg, munkájában külső elméleti és gyakorlati szakemberek is részt vehetnek.
 

3. A diákkör elsősorban a 2003-tól önálló Szekcióként jelentkező művészeti és művészetelméleti területen fejti ki tevékenységét, de biztosítja a társterületeken érintett érdeklődésű hallgatók felkészülését is.
 

4. A tudományos diákkör együttműködik az egyetem más tudományos diákköreivel, más felsőoktatási intézmények diákköreivel, továbbá szakmai, tudományos és művészeti szervezetekkel és egyesületekkel.