A védéshez használt ppt- beküldésének szabályai 2021

Az 1/2021. sz. rektori utasítás 5. pontjában szereplő „A hallgatók a záróvizsga előtt 1 nappal kötelesek a záróvizsga-bizottság jegyzőjének megküldeni a védéshez használt ppt-jüket.” mondat a következőképpen módosul:
 
„A hallgatók a záróvizsga előtt 1 nappal kötelesek a szakdolgozatot gondozó intézet központi e-mail-címére (ugyintezes.vki@nye.hu) illetve a tanár szakosok a BGYPK központi e-mail-címére megküldeni a védéshez használt ppt-jüket.”