Szőke Balázs

   
ÉLETRAJZ         MUNKÁK

 

1974. január 21- én születtem Egerben. Gyermekkorom óta Gödöllőn élek. Itt végeztem a középiskolát a Török Ignác Gimnáziumban. Érettségi után magasépítő üzemmérnöknek tanultam az Ybl Miklós Műszaki Főiskolán, majd a Pécsi Tudományegyetem Történelem szakán szereztem diplomát történészként és történelem szakos középiskolai tanárként. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Művészettörténeti Doktori Iskolájában abszolváltam. Kutatási területem a késő középkori építészettörténet, Mátyás és a Jagellók korának művészete. Építészeti fragmentumok manuális és digitális felmérésével, történeti kőszerkezetek elméleti rekonstrukciójával foglalkozom. Elsődlegesen az elpusztult vagy történeti korokban tervezett építészeti terek 3D modellezése és vizualizációja foglalkoztat.  A boltozott építészeti terek formai és szerkezeti sajátosságait kutatom. A magyarországi vár- és erődépítészet témakörében, valamint reneszánsz és a barokk építészeti emlékek kutatásával kapcsolatban számos publikációm jelent meg. Régészeti informatikai feladatok mellett régészeti és építészettörténeti illusztrációkat készítek kiállításokra és kiadványokba.

 

VÉGZETTSÉG

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Művészettörténet Doktori Iskola, Budapest. /Hat szemeszter, abszolutórium/

Janus Pannonius Tudományegyetem, Pécs.

Történelem szak.

Tanár szak.

Diplomamunka (2002): A Szeged-alsóvárosi ferences templom hajóboltozata.

Török Ignác Gimnázium Gödöllő

 

PUBLIKÁCIÓ

Szőke Balázs: Boltozatok az egykori egri székesegyház késő gótikus csarnokszentélyében. In: Örökségünk védelme és jövője 2. Konferenciakötet Eger 2017. 92-101.

Szőke Balázs: A siklósi vár kápolnájának egykori hajóboltozata. In: Archeológia Altum Castrum Online Magazin http://archeologia.hu/content/archeologia/282/siklos-szoke-3.pdf

Szőke Balázs: A pécsi Szent Péter és Pál Székesegyház egykori hajóboltozata In: Archeológia Altum Castrum Online Magazin http://archeologia.hu/a-pecsi-szent-peter-es-pal-szekesegyhaz-egykori-hajoboltozata

Módy Péter- Szőke Balázs: Adalékok a debreceni Szent András-templom építéstörténetéhez. In: Művészet és vallás a Felső Tisza-vidéken nagyvárad- nyíregyháza 2014. 137-152.

Szőke Balázs: A székesfehérvári Szűz Mária prépostság egykori boltozatai In: Fiatal középkoros régészek IV. konferenciájának tanulmánykötete Kaposvár 2013. 103-114.

Szőke Balázs: A szászfenesi templom egykori kápolnája In: A szórvány emlékei Szerk: Kollár Tibor teleki alapítvány Budapest 2013. 259-273.

Szőke Balázs: A Szeged –alsóvárosi ferences templom hajóboltozata az újabb kutatások tükrében. In: Nyolcszáz esztendős a Ferences Rend. Szerk: Medgyessy S. Norbert- Ötvös István- Őze Sándor Budapest 2013.

Szőke Balázs: Négysaroktornyos reneszánsz várkastélyok a Királyi Magyarországon In: Egervári Nádasdy –Széchenyi – várkastély Reneszánsz Látogatóközpont Szerk: Virág Zsolt Egervár 2013 87-94.

Szőke Balázs: Az egervári várkastély 16. század végi állapotának rekonstrukciója. In: Egervári Nádasdy –Széchenyi – várkastély Reneszánsz Látogatóközpont Szerk: Virág Zsolt Egervár 2013 59-65.

Szőke Balázs: A pécsi Domonkos kolostor rekonstrukciója. In: Archeológia Altum Castrum Online  http://archeologia.hu/content/archeologia/76/szoke-b-a-pecsi-domonkos-kolostor.pdf

Szőke Balázs A dési református templom. Kísérlet a gótikus boltozatok rekonstrukciójára. In: Középkori egyházi építészet Erdélyben. Szatmárnémeti 2012. 215-229.

Szőke Balázs: A kisnánai vár boltozatai In: Archeológia Altum Castrum Online Visegrád 2012. http://archeologia.hu/content/archeologia/102/szoke-a-kisnanai-var-bolt…

Szőke Balázs: A Wechselberger- Harperger motívum Dél-Erdély késő gótikus építészetében In: Tanulmányok a székelység középkori és fejedelemség kori történelméből. Énlaka-Székelyudvarhely2012. Szerk: Sófalvi András-Visi Zsolt

Szőke Balázs: Gödöllő 18. század végi településképének számítógépes rekonstrukciója. In: Czeglédi Noémi-Fábián Balázs: „Birodalmam alatt” (Gróf Grassalkovich Antal) Gödöllő mezőváros élete a 18. században Gödöllő 2011.

Szőke Balázs: A kastély háromdimenziós modellje. In.: Dr. Virág Zsolt (szerk.): Hajósi Érseki Kastély. Látogatóközpont. Kecskemét- Hajós, 2010.

Szőke Balázs: Behúzott támpilléres boltozott terek és hálóboltozatok az erdélyi gótikában: Nagybaromlaka, Nagysink, Szászújfalu. In: Ars Perennis. Fiatal Művészettörténészek II. Konferenciája. Budapest 2009. 51-56.

Szőke Balázs: Térgörbebordás boltozatok a 16. század elején. A somorjai református templom hajóboltozata. In.: Omnis creatura significans. Tanulmányok Prokopp Mária 70. születésnapjára. 159-165. 2009.

Szőke Balázs: Téglabordás boltozatok dél Erdélyben. In.: Colligite fragmenta! Örökségvédelem Erdélyben Budapest 2009. 68-79.

Publikáció: Nagy Veronika- Szőke Balázs: A cekeházai Patay kastély. In: Műemlékvédelem LI. Évf. 2007. 5. szám 300-309.

Szőke Balázs: A Szeged-alsóvárosi ferences templom hajóboltozata. A ferences lelkiség hatása az újkori Közép-Európa történetére és kultúrájára I/II. /875-890. 2005.

Az Esztergomi Vármúzeum Füzetei 2.  Az esztergomi vár kőtárában található későgótikus boltozati bordaanyag feldolgozása. 100-105. A kőtárban kiállításra került faragványok katalógusa 105- 112. 2004.

 

ISMERETTERJESZTŐ ÍRÁSOK

Szőke Balázs: Szőcsény vára. Palánkábrázolások Giulio Turco felmérésin. In: Várak kastélyok templomok 2019. február XV. évfolyan 1. szám 13-17.

Szőke Balázs: Csicsó egykori kastélya az építőmesteri rajzok szerint. In: Várak kastélyok templomok 2018. augusztus XIV. évfolyam 4. szám. 4. 

Szőke Balázs : Znió Várának palotaépülete egy 18. századi felmérésen. Várak kastélyok templomok 2017. 1. szám

Szőke Balázs: Udvarház, lakótorony majd kastély a Kurca partján 1. Várak kastélyok templomok 2017/2. 12.

Szőke Balázs: Udvarház, lakótorony majd kastély a Kurca partján 2. Várak kastélyok templomok 2017/4. 12.

Szőke Balázs: Watthyay Ferenc rajza egy kastélyról Várak kastélyok templomok 2017 6. szám 4.

Szőke Balázs: A kanizsai belsővár építéstörténete rajzokon. Várak kastélyok templomok Évkönyv 2017. 140-146.

Buzás Gergely, Szőke Balázs, Rákóczi Gergely: Az egri vár virtuális rekonstrukciója.  Várak kastélyok templomok 2016 Évkönyv 91-98.

Szőke Balázs Az egykori szegedi szent Demeter templom Várak kastélyok templomok 2015 Évkönyv 61-66.

Szőke Balázs: A szigligeti vár számítógépes rekonstrukciója. Várak kastélyok templomok 2014 Évkönyv 92-96.

Sófalvi András-Szőke Balázs: A bágyi vár. Egy 17. századi székely vár rekonstrukciós kísérlete. Várak kastélyok templomok 2012. VIII. évf. 1. szám 8-11. 

Szőke Balázs: Evangélikus templomvár Szászújfaluban 16. Várak kastélyok templomok 2011/4.

Gáspár Ibolya: Romból varázsolt várak 3D világot teremt a virtuális építészet

National Geographic 2011. október 44-59. Riport és képanyag.

Szőke Balázs: Egy tökéletes arányú templom, Dés Várak kastélyok templomok 2010 /3 szám 4.

Szőke Balázs: A nagyselyki templom 2010/ Várak kastélyok templomok 1 szám 8.

Szőke Balázs: Székelyderzs unitárius templomvára a 16-17. században Várak kastélyok templomok 2009./3 szám. 4.

Szőke Balázs: Simontornya vára 500 évvel korábban 2009/ Várak kastélyok templomok 5 szám 4.

 

ELŐADÁSOK TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁKON

Szőke Balázs: Építészeti analógiák szerepe és használata elpusztult építmények elméleti rekonstrukciójánál. 3D modellezés a várkutatásban. A Castrum Bene Egyesület őszi rendezvénye Visegrád, 2018. október 13. 

Szőke Balázs: Az esztergomi székesegyház késő gótikus boltozásának hatása Erdélyben. Műemlékvédelem Erdélyben VIII. Szováta 2018. április 20.

Szőke Balázs: Az aranyosmórici templom tornyának helye Erdély késő gótikus építészetében. A mezőség középkori kulturális öröksége-konferencia 2017. Február 18. Kolozsvár, Erdélyi Múzeum Egyesület.

Szőke Balázs: Az egri székesegyház és püspökvár a 16. század elején.  Örökségünk védelme és jövője 2. konferencia Dobó István Vármúzeum Eger 2016. február 4.

Előadás: Modelling Medieval Vaults symposium in London, 14 July 2016. Role of the “Horizontal ribs” in late gothic vault constructions in Hungary

http://www.tracingthepast.org.uk/modelling-medieval-vaults-abstracts/

Szőke Balázs: Várak számítógépes rajzokon. Kazinczy Ferenc Múzeum Sátoraljaújhely 2015 április 14.

Szőke Balázs: Milyen lehetett a Farkas utcai templom boltozata?  Magyar Tudomány Napja Erdélyben 2015, III. Művészettörténet Szekció. Kolozsvár 2015, november 28.

Szőke Balázs: A siklósi várkápolna későgótikus boltozatai. Történeti kőszerkezetek rekonstrukciós és restaurálási kérdései Konferencia Szakál Ernő emlékére. Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeuma Visegrád 2013. november 19.

Szőke Balázs: Vértessomló-Vitányvár térszkennelésének eredményei.

A Fiatal Középkoros Régészek V. Konferenciája Szentendre 2013. november 23.

Szőke Balázs: A Wechselberger- Harperger motívum Dél-Erdély késő gótikus építészetében.

 A székelyek története és régészete a középkorban. Énlaka 2012.

2011. szeptember 28-30. Szőke Balázs: A Wechselberger- Harperger motívum Dél-Erdély késő gótikus építészetében. Fiatal művészettörténészek III. konferenciája Maros Megyei Múzeum 2011. október 28–29- Marosvásárhely.

Szőke Balázs: Késő gótikus bordás boltozatok a kisnánai várban. Fiatal középkoros régészek II. konferenciája Miskolc.2010. november 25-27.

Szőke Balázs: A pécsi székesegyház késő gótikus boltozata. Előadás a „Pécsi püspökök és városuk a középkorban.” című konferencián. Pécs 2009.

Szőke Balázs: A dési református templom egykori boltozata. Előadás a „Műemlékvédelem Erdélyben IV.” című konferencián. Szováta 2008.

Előadás a „Fiatal Művészettörténészek II. Konferenciája” című konferencián. Szőke Balázs: Behúzott támpilléres boltozott terek Dél-Erdély 16. század eleji építészetében. Budapest 2009.

Szőke Balázs: A bakabányai templom hajóboltozata. Előadás a „Colligite Fragmenta! Hagyományőrzés és értékfelmérés Kárpátalján és a Felvidéken.” című konferencián. Budapest 2007.

Szőke Balázs: A Szeged-alsóvárosi ferences templom hajóboltozata az újabb kutatások tükrében. Előadás a „800 éves a Ferences Rend.” című konferencián. Budapest 2007.

Szőke Balázs: Tértípusok az erdélyi későgótikus építészetben a XVI. század első negyedében.

Előadás a „Műemlékvédelem Erdélyben III.” című konferencián.  Szováta 2007.

Szőke Balázs: Téglabordás boltozatok Dél Erdélyben. Előadás a „Colligite Fragmenta! Hagyományőrzés és értékfelmérés Erdélyben.” című konferencián. Budapest 2007.

Szőke Balázs: A Szeged-alsóvárosi ferences templom hajóboltozata. Előadás a „Ferences lelkiség hatása a koraújkorban” című konferencián. Piliscsaba 2002.

Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Pécs 1998.

 

KIÁLLÍTÁSOK

Enteriőr és kőtár. A Magyar Nemzeti Múzeum, Mátyás király Múzeumának kiállítása. Visegrád Kőtár. 2008.

Reneszánsz Látványtár. A Magyar Nemzeti Múzeum kiállítása. 2008.

Millenniumi kiállítás Pécsvárad, Vármúzeum, makett. 2000.

 

ÉPÜLETKUTATÁS

Az Abaújszántó- Cekeházi volt Patay kastély kutatása. Építészettörténeti dokumentáció. Nagy Veronika művészettörténésszel

A Szeged-alsóvárosi ferences templomban, a hajó belső kutatása (Bodor Imre régésszel és Harsányi István építésszel). Kutatási dokumentáció.

Az aszódi volt Korona Szálló, volt Vécsey Károly Tiszti Klub kutatása. Kutatási dokumentáció.

 

TUDOMÁNYOS ILLUSZTRÁCIÓK

Valter Ilona: Pásztó a középkorban. Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia. Szeged 2018.

A pécsi püspökség évezredes története. Várkastély Kiadó Pécs 2015.

Pannonhalmi Bencés Főapátság Apátsági Major Látogatóközpont. Várkastély Kiadó Pannonhalma 2014.

Gyulai Almási – kastély Látogatóközpont.  Egervári Nádasdy – Széchényi Várkastély Reneszánsz Látogatóközpont. Várkastély Kiadó Gyula 2015.

Zirci Ciszterci Apátság Monostori Látogatóközpont Várkastély Kiadó Zirc 2013.

Egervári Nádasdy – Széchényi Várkastély Reneszánsz Látogatóközpont. Várkastély Kiadó Egervár 2013.

Hajósi Érseki Kastély Látogatóközpont. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat, Kecskemét hajós 2010.

A Pécsi Egyházmegye története 1. A középkor évszázadai (1009-1543.) Szerk: Fedeles Tamás- Sarbak Gábor- Sümegi József. Pécs 2009.

Történeti épületek CAD modellezése és vizualizációja:

2017. A rudabányai református templom boltozatának elméleti rekonstrukciója és 3D modellezése.

2017. Az esztergomi székesegyház középkori boltozatának és a gyulafehérvári Lázói kápolna 3D modellezése.

2017. Guarino Guarini: Santa Maria Ettinga a Praga 3D modell.

2016. Az egri vár palotaépületének, a székesegyház belső terének és a városképnek szakmai előkészítése és 3D modellezése.

2015.03-tól- Gyulai Almássy Kastély, 3 történelmi korszak rekonstrukciójának szakmai előkészítése, 3D modellezés.

2015.09-től - Szegedi Szent Demeter templom rekonstrukciójának szakmai előkészítése az épület és a városkép 3D modellezése.

2014.03 – 2015.08 - Somogyvári kolostor és templom 13. és 16. századi rekonstrukciója, boltozat rekonstrukció szakmai előkészítése a 16. századi apátság 3D modellezése.

2014.10 – 2015.05 – Siklósi várkápolna rekonstrukciója, boltozat rekonstrukció szakmai előkészítése, 3D modellezése.

2015.04-2015.05 - Vasvári domonkos kolostor és templom 17. századi állapotának külső rekonstrukciója és 3D modellezése.

2014.08 – 2015.05 – Értékes Pécs projekt, Pécs és a Püspökvár a középkorban 3D rekonstrukció szakmai előkészítése, 3D modellezése.

2014.07 – 2014.09 – Pannonhalmi apátság 6 korszakának 3D rekonstrukciója az épületek 3D modellezése.

2014.04 – 2014.12 – Drégely vára 1552-es állapotának 3D modellezése.

2014.05 – 2014.10 – Regéci vár 3történelmi korszakának (I. Rákóczi György, gótikus kor, 14. századi) 3D modellezés szakmai előkészítése és a vár 3D modellezése.

2014.05 – 2014.10 – Középkori templomok útján projekt, boltozatrekonstrukciók (Nagyszekeres, Kölcse) szakmai előkészítése, 3D modellezése.

2014.01 – 2014.02 – Visegrádi ferences kolostor rekonstrukciójának szakmai előkészítse, a boltozatrekonstrukció 3D modellezése.

2012.04 – 2013.09 – Szigligeti vár 7 korszaka 3D rekonstrukciójának szakmai előkészítése, 3D modellezése.

2013.12 – 2014.02 – Debreceni Szent András templom és boltozat rekonstrukciójának szakmai előkészítése, 3D modellezése.

2013.01 – 2013.05 – Zirci apátság barokk, klasszicista, historizáló periódusok 3d rekonstrukciójának szakmai előkészítése, 3D modellezése.

2013.02 – 2013.06 – Pilisszentkereszti apátság rekonstrukciójának szakmai előkészítse, a boltozatrekonstrukció és az épületek 3D modellezése.

2013.12 – 2014.01 – Vitány vár 3D rekonstrukciójának szakmai előkészítése.

2013.01 – 2013.06 – Pécsi Székesegyház rekonstrukciójának szakmai előkészítse, a boltozatrekonstrukció 3D modellezése.

2012.11 – 2013.04 – Székesfehérvári Szűz Mária Prépostság rekonstrukciójának szakmai előkészítse, a boltozatrekonstrukció 3D modellezése.

2010 – ­2011 Gödöllő 18. század végi településképének számítógépes rekonstrukciója. Gödöllő mezőváros élete a 18. században Kiállítás a Gödöllői Városi Múzeumban Az uradalmi épületek 3D modellezése.

Gödöllő a Grassalkovich kastély 1747, 1754 és 1778 évi állapotának számítógépes rekonstrukciója 3D modellezése.

Gödöllő 18. század végi településképének számítógépes rekonstrukciója.  

„ A gödöllői kastély egykor és ma” 3D rövidfilm, rendező: Ragályi Elemér. Gödöllő a Grassalkovich kastély 1747, 1754 és 1778 évi állapotának számítógépes modellezése.

2008– Nyírbátor minorita templom: hálóboltozat elméleti rekonstrukciója.

2007– Nyírbátor református templom 3D modell.

2007– Magyar Nemzeti Múzeum Kőtár: hálóboltozat rekonstrukciója 3D modellezése.

2006– Dés reformárus templom 3D modell és boltozatrekonstrukció.

2002 Szeged Alsóvárosi templom boltozatai 3D modell.

További CAD modellek: Pécs Jakabhegy pálos kolostor.  Újlak középkori plébániatemplom. Znió- Turóc  vár. Somogyzsitfa Szőcsénypuszta vár. Csicsó (Cicsov Szlovákia) erődített kastély. Bágyi vár (Bădeni Románia) Szászújfalu (Nou Románia) Ev. templom. Homoródszentmárton (Martiniș, Románia) Unitárius templom.